Palvelinten hallinta Viikko 6

Harjoitus H6

Tehtävät ovat suoraan kopioitu opettajamme Tero Karvisen sivuilta.

http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%E2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-3004-ti-ja-3002-to-%E2%80%93-loppukevat-2018-5p

Viikotehtävä: Asenna LAMP Saltilla.


Suoritan tehtävät omalla pöytäkoneellani, sekä Linux Palvelimet kurssilla vuokraamallani virtuaalipalvelimella DigitalOceanista. Molemmissa järjestelmissä käyttöjärjestelmänä pyörii Xubuntu 18.04.01 LTS. Pöytäkoneeni Linux pyörii livetikulta.

Koneiden rauta nähtävissä Viikon 1tehtävissä.


Aloitin päivittämällä paketinhallinnan, sekä lataamalla Shutterin kuvakaappauksia varten.

Apache2:

sudo apt-get update

sudo apt-get -y install shutter

Seuraavaksi ajoin scriptini GitHubista joka tekee pöytäkoneestani salt-orjan virtuaalipalvelimelleni.

https://github.com/MiikaZitting/saltsetup

wget https://raw.githubusercontent.com/MiikaZitting/saltsetup/master/startup.sh

bash startup.sh

Hyväksyin pöytäkoneeni avaimen virtuaalipalvelimeltani:

sudo salt-key -A

Ajoin GitHubista löytyvän Apache2 moduulin, joka löytyi virtuaalipalvelimeni /srv/salt/ kansiosta ja varmistin että tämä asentui oikein. Kun ajo oli mennyt onnistuneesti läpi, tein pöytäkoneellani käyttäjälle public_html kansion johon index.html tiedoston.

sudo salt ‘*’ state.highstate

mkdir public_html

cd public_html

nano index.html

Selection_001


PHP:

Sain tässäkin käytettyä jo olemassa olevaa Viikolla 2 tekemää php moduuliani joka löytyy myös GitHubistani.

Selection_002.png

Moduulissa ongelmana on että apache2 ei ole aikaisemmin käynnistynyt automaattisesti uudelleen. Palaan tähän ongelmaan kunhan olen kaikki LAMP stackin palaset saanut ensiksi omiksi moduuleikseen.

Muutin pöytäkoneella olevan public_html kansiossa sijaitsevan index.html tiedoston php muotoon ja sisällön muutin vastaavaksi:

Selection_003.png

Ajettuani php moduulin orjalleni ja käsin käynnistettyä apache demonin, tulokset sivulle olivat vastaavia:

Selection_004

Eli php toimii oikein tämän pohjalta, palaan tuohon apache2 demonin uudelleenkäynnistymis ongelmaan vielä myöhemmin.


Mariadb:

Aloitin tietokantapalvelimen asentamisen ja moduulin luonnin virutaalipalvelimellani. Ensimmäiseksi asensin mariadb clientin, serverin, sekä php modulen mariadb:hen jotta php:n avulla voitaisiin tietokannasta hakea tietoja weppisivulla.

sudo apt-get -y install mariadb-client mariadb-server

sudo apt-get -y install php-mysql

Sitten kirjauduin mariadb:hen roottina, sekä tein tietokannan, sekä tietokannalle käyttäjän. (‘XXXXX’ merkkien tilalle salasana joka käyttäjälle halutaan asettaa)

sudo mariadb -u root

CREATE DATABASE saltbase;

GRANT ALL ON saltbase.* TO saltbase@localhost IDENTIFIED BY ‘XXXXXXXX’;

Seuraavaksi automatisoin kirjautumisen mariadb:hen.

nano .my.cnf

  • [client]
    user=”saltbase”
    database=”saltbase”
    password=”XXXXXXXX”

Nyt kirjoittamalla vain komennon “Mariadb” avaa ohjelma suoraan saltbase käyttäjän sisään.

MariaDB [saltbase]> CREATE TABLE todo (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, task VARCHAR(255));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [saltbase]> SHOW TABLES;
+——————–+
| Tables_in_saltbase |
+——————–+
| todo |
+——————–+
1 row in set (0.00 sec)

Tässä vaiheessa taidot yksinkertaisesti loppuvat kesken. Sain moduulin luotua joka asentaa tarvittavat paketit, mutta tuon .my.cnf tiedoston hallitseminen saltilla ei vain tunnu onnistuvan omalla kohdallani. Tämä käytiin tunnilla 5 minuutissa, eikä opettajan sivuilla tähän ohjeita valitettavasti löydy.

Advertisements

One thought on “Palvelinten hallinta Viikko 6”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s